Våra Tjänster

Vi utför trädfällning och markarbeten i hela Stockholms län.

 • Döm ett träd efter dess frukt, inte dess löv

  Euripides

Trädfällning

Vi använder oss av traditionell trädfällning och sektionsfällning.

 • Träd är dina värdefullaste antikviteter.

  Alexander Smith

Beskärning

Beskärning kan vara ett bra alternativ till att fälla ett träd.

 • Träd som växer långsamt bär den bästa frukten.

  Molière

Röjning

Vi röjer sly i tät vegitation.

 • Om ett träd dör, plantera ett annat i dess ställe.

  Carl Von Linné

Transporter

Vi står även för bortförsel av ris och stammar efter genomfört arbete.

Om oss

Vi utför traditionell och avancerad trädfällning inom hela Stockholmsområdet. Med hjälp av våra partners kan vi erbjuda helhetslösningar till både privatpersoner och företag. Som privatperson kan du självklart utnyttja RUT avdrag. Kontakta oss för offertförslag.

Trädfällning

Traditionell trädfällning
Om det finns plats och om säkerheten kan garanteras fäller vi trädet i ett stycke. Denna metod är vanlig i skogspartier och vid röjning av ny tomtmark.

Sektionsfällning
Om trädet står nära en fastighet eller annan känslig egendom fäller vi trädet i sektioner.

Beskärning

Säkerhetsmässiga skäl
Nästan alla träd får döda grenar som i vissa fall kan utgöra en ökad säkerhetsrisk. Det är därför viktigt att ta bort dessa vilket ger ett sundare träd.

Bildarkiv

 

Kontakta oss

Tholins Träd & Mark - Telefon: 073-624 14 71

Ladda gärna upp bilder på arbetet som ska utföras.